تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  لینک دوستان

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

   

  تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق خصوصی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه حقوق خصوصی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .

   


   

  نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

  برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق خصوصی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری حقوق خصوصی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .

   

   

   

   

  تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

  کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
  حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3120 الی 3147 2923 الی 3119 2722 الی 2922
  حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3083 الی 3110 2886 الی 3082 2685 الی 2885
  حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3059 الی 3086 2862 الی 3058 2661 الی 2861
  حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3059 الی 3086 2862 الی 3058 2661 الی 2861
  حقوق خصوصی / واحد کرج 2859 الی 2886 2662 الی 2858 2461 الی 2661
  حقوق خصوصی / واحد قم 2751 الی 2778 2554 الی 2750 2353 الی 2553
  حقوق خصوصی / واحد ورامین 2552 الی 2579 2355 الی 2551 2154 الی 2354
  حقوق خصوصی / واحد ساری 2503 الی 2530 2306 الی 2502 2105 الی 2305
  حقوق خصوصی / واحد اراک 2491 الی 2518 2294 الی 2490 2093 الی 2293
  حقوق خصوصی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2471 الی 2498 2274 الی 2470 2073 الی 2273
  حقوق خصوصی / واحد شیراز 2459 الی 2486 2262 الی 2458 2061 الی 2261
  حقوق خصوصی / واحد زنجان 2458 الی 2485 2261 الی 2457 2060 الی 2260
  حقوق خصوصی / واحد سمنان 2450 الی 2477 2253 الی 2449 2052 الی 2252
  حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2416 الی 2443 2219 الی 2415 2018 الی 2218
  حقوق خصوصی / واحد مشهد 2416 الی 2443 2219 الی 2415 2018 الی 2218
  حقوق خصوصی / واحد نجف آباد 2416 الی 2443 2219 الی 2415 2018 الی 2218
  حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2394 الی 2421 2197 الی 2393 1996 الی 2196
  حقوق خصوصی / واحد تبریز 2371 الی 2398 2174 الی 2370 1973 الی 2173
  حقوق خصوصی / واحد دامغان 2371 الی 2398 2174 الی 2370 1973 الی 2173
  حقوق خصوصی / واحد نراق 2315 الی 2342 2118 الی 2314 1917 الی 2117
  حقوق خصوصی / واحد گرگان 2309 الی 2336 2112 الی 2308 1911 الی 2111
  حقوق خصوصی / واحد اردبیل 2284 الی 2311 2087 الی 2283 1886 الی 2086
  حقوق خصوصی / واحد ارومیه 2283 الی 2310 2086 الی 2282 1885 الی 2085
  حقوق خصوصی / واحد میبد 2281 الی 2308 2084 الی 2280 1883 الی 2083
  حقوق خصوصی / واحد نیشابور 2281 الی 2308 2084 الی 2280 1883 الی 2083
  حقوق خصوصی / واحد خرم آباد 2278 الی 2305 2081 الی 2277 1880 الی 2080
  حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2226 الی 2253 2029 الی 2225 1828 الی 2028
  حقوق خصوصی / واحد مراغه 2212 الی 2239 2015 الی 2211 1814 الی 2014
  حقوق خصوصی / واحد یاسوج 2212 الی 2239 2015 الی 2211 1814 الی 2014
  حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2186 الی 2213 1989 الی 2185 1788 الی 1988
  حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2082 الی 2109 1885 الی 2081 1684 الی 1884
  حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2035 الی 2062 1838 الی 2034 1637 الی 1837
  حقوق خصوصی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2030 الی 2057 1833 الی 2029 1632 الی 1832
  حقوق خصوصی / واحد امارات متحده عربی 1795 الی 1822 1598 الی 1794 1397 الی 1597

   

  راهنما :

  1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

  2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

   

   

  اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .

   

   
   
   
   
   
  منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96
   
   
   
   
   
   

  هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد

  نویسنده : Heyvagroup بازدید : 9 تاريخ : شنبه 11 شهريور 1396 ساعت: 17:23

  نويسندگان

  آخرین مطالب

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :