حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 - 98

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

لینک دوستان

امکانات وب

 

 

داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته فیزیک را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری ، درزمان انتخاب رشته دکتری ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام نمایند . همزمان با اعلام نتایج ، کارنامه ای تحت عنوانکارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر می شود ، که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . البته داوطلبان می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی وزبان و استعداد تحصیلی محاسبه نمایند و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 با وارد کردن درصد دروس ، تراز احتمالی خود را مشاهده کنند و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ، مطلع گردند . در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 را ارائه دهیم .

 


 

نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری فیزیک 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری فیزیک 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری فیزیک 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسهدورهتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه

فیزیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4371 الی 4470 4121 الی 4370 3970 الی 4120
فیزیک / دانشگاه تهران روزانه 4234 الی 4333 3984 الی 4233 3833 الی 3983
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4004 الی 4103 3754 الی 4003 3603 الی 3753
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 3902 الی 4001 3652 الی 3901 3501 الی 3651
فیزیک دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3868 الی 3967 3618 الی 3867 3467 الی 3617
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3790 الی 3889 3540 الی 3789 3389 الی 3539
فیزیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3619 الی 3718 3369 الی 3618 3218 الی 3368
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3580 الی 3679 3330 الی 3579 3179 الی 3329
فیزیک / دانشگاه تهران روزانه 3513 الی 3612 3263 الی 3512 3112 الی 3262
فیزیک / دانشگاه تهران روزانه 3513 الی 3612 3263 الی 3512 3112 الی 3262
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 3489 الی 3588 3239 الی 3488 3088 الی 3238
فیزیک / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 3479 الی 3578 3229 الی 3478 3078 الی 3228
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه 3428 الی 3527 3178 الی 3427 3027 الی 3177
فیزیک / دانشگاه تهران روزانه 3296 الی 3395 3046 الی 3295 2895 الی 3045
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 3266 الی 3365 3016 الی 3265 2865 الی 3015
فیزیک / دانشگاه اصفهان روزانه 3180 الی 3279 2930 الی 3179 2779 الی 2929
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 3052 الی 3151 2802 الی 3051 2651 الی 2801
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3050 الی 3149 2800 الی 3049 2649 الی 2799
فیزیک / دانشگاه اصفهان روزانه 2987 الی 3086 2737 الی 2986 2586 الی 2736
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه 2969 الی 3068 2719 الی 2968 2568 الی 2718
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2952 الی 3051 2702 الی 2951 2551 الی 2701
فیزیک / دانشگاه قم روزانه 2924 الی 3023 2674 الی 2923 2523 الی 2673
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه 2899 الی 2998 2649 الی 2898 2498 الی 2648
فیزیک / دانشگاه شیراز روزانه 2888 الی 2987 2638 الی 2887 2487 الی 2637
فیزیک / دانشگاه کاشان روزانه 2883 الی 2982 2633 الی 2882 2482 الی 2632
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2839 الی 2938 2589 الی 2838 2438 الی 2588
فیزیک / دانشگاه اراک روزانه 2831 الی 2930 2581 الی 2830 2430 الی 2580
فیزیک / دانشگاه سمنان روزانه 2811 الی 2910 2561 الی 2810 2410 الی 2560
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 2795 الی 2894 2545 الی 2794 2394 الی 2544
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2762 الی 2861 2512 الی 2761 2361 الی 2511
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 2712 الی 2811 2462 الی 2711 2311 الی 2461
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2703 الی 2802 2453 الی 2702 2302 الی 2452
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2669 الی 2768 2419 الی 2668 2268 الی 2418
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2647 الی 2746 2397 الی 2646 2246 الی 2396
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 2645 الی 2744 2395 الی 2644 2244 الی 2394
فیزیک / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2601 الی 2700 2351 الی 2600 2200 الی 2350
فیزیک / دانشگاه زنجان روزانه 2601 الی 2700 2351 الی 2600 2200 الی 2350
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 2567 الی 2666 2317 الی 2566 2166 الی 2316
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 2535 الی 2634 2285 الی 2534 2134 الی 2284
فیزیک / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2521 الی 2620 2271 الی 2520 2120 الی 2270
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 2492 الی 2591 2242 الی 2491 2091 الی 2241
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2451 الی 2550 2201 الی 2450 2050 الی 2200
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه 2432 الی 2531 2182 الی 2431 2031 الی 2181
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2399 الی 2498 2149 الی 2398 1998 الی 2148
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2380 الی 2479 2130 الی 2379 1979 الی 2129
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 2333 الی 2432 2083 الی 2332 1932 الی 2082
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2251 الی 2350 2001 الی 2250 1850 الی 2000
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 2133 الی 2232 1883 الی 2132 1732 الی 1882
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران روزانه 2124 الی 2223 1874 الی 2123 1723 الی 1873

 

نام دانشگاه یا موسسهدورهتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه

فیزیک / دانشگاه سمنان روزانه 2101 الی 2200 1851 الی 2100 1700 الی 1850
فیزیک / دانشگاه سمنان روزانه 2081 الی 2180 1831 الی 2080 1680 الی 1830
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2008 الی 2107 1758 الی 2007 1607 الی 1757
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 1977 الی 2076 1727 الی 1976 1576 الی 1726
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 1941 الی 2040 1691 الی 1940 1540 الی 1690
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 1932 الی 2031 1682 الی 1931 1531 الی 1681
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران روزانه 1929 الی 2028 1679 الی 1928 1528 الی 1678
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم 1761 الی 1860 1511 الی 1760 1360 الی 1510
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه 1601 الی 1700 1351 الی 1600 1200 الی 1350
فیزیک / دانشگاه کاشان نوبت دوم 1556 الی 1655 1306 الی 1555 1155 الی 1305
فیزیک / دانشگاه یزد نوبت دوم 1510 الی 1609 1260 الی 1509 1109 الی 1259
فیزیک / دانشگاه زنجان روزانه 1501 الی 1600 1251 الی 1500 1100 الی 1250
فیزیک / دانشگاه اراک نوبت دوم 1465 الی 1564 1215 الی 1464 1064 الی 1214
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1465 الی 1564 1215 الی 1464 1064 الی 1214
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1437 الی 1536 1187 الی 1436 1036 الی 1186
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 1421 الی 1520 1171 الی 1420 1020 الی 1170
فیزیک / دانشگاه زنجان روزانه 1401 الی 1500 1151 الی 1400 1000 الی 1150
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1380 الی 1479 1130 الی 1379 979 الی 1129
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1326 الی 1425 1076 الی 1325 925 الی 1075
فیزیک / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1300 الی 1399 1050 الی 1299 899 الی 1049
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1268 الی 1367 1018 الی 1267 867 الی 1017
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 1256 الی 1355 1006 الی 1255 855 الی 1005
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پردیس خودگردان 1233 الی 1332 983 الی 1232 832 الی 982
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1216 الی 1315 966 الی 1215 815 الی 965
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 1192 الی 1291 942 الی 1191 791 الی 941
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1167 الی 1266 917 الی 1166 766 الی 916
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1157 الی 1256 907 الی 1156 756 الی 906
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1107 الی 1206 857 الی 1106 706 الی 856
فیزیک / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1089 الی 1188 839 الی 1088 688 الی 838
فیزیک / دانشگاه اراک نوبت دوم 1072 الی 1171 822 الی 1071 671 الی 821
فیزیک / دانشگاه ارومیه نوبت دوم 1038 الی 1137 788 الی 1037 637 الی 787
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 912 الی 1011 662 الی 911 511 الی 661
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل نوبت دوم 855 الی 954 605 الی 854 454 الی 604
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز پیام نور 511 الی 610 261 الی 510 110 الی 260
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 401 الی 500 151 الی 400 0 الی 150
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل نوبت دوم 340 الی 439 90 الی 339 -61 الی 89
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار پردیس خودگردان 301 الی 400 51 الی 300 -100 الی 50
فیزیک / دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 188 الی 287 -62 الی 187 -213 الی -63
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 166 الی 265 -84 الی 165 -235 الی -85
فیزیک / دانشگاه گیلان – رشت پردیس خودگردان 166 الی 265 -84 الی 165 -235 الی -85
فیزیک / دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 148 الی 247 -102 الی 147 -253 الی -103
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان 147 الی 246 -103 الی 146 -254 الی -104
دانشگاه صنعتی شاهرود پردیس خودگردان 147 الی 246 -103 الی 146 -254 الی -104
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان 147 الی 246 -103 الی 146 -254 الی -104
فیزیک / دانشگاه کاشان پردیس خودگردان 132 الی 231 -118 الی 131 -269 الی -119
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 132 الی 231 -118 الی 131 -269 الی -119
فیزیک / دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد غیرانتفاعی 125 الی 224 -125 الی 124 -276 الی -126
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 125 الی 224 -125 الی 124 -276 الی -126

 

  1.  اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
    2.    اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
    لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
    آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری فیزیک 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنیتحصیلیکو  بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

 

 

 

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 - 98 

 

 

اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گازحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد

نویسنده : Heyvagroup بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 15:17
برچسب‌ها : حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک ,

نويسندگان

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :